No ratings yet


0 Reviews

Baybayin: Para sa Iyo - Isang Pilipino

Alam mo bang mayroong sariling sulat ang mga Pilipino noon? Sa aklat na ito, tuturuan tayo kung paano magsulat at magbasa mga sinaunang Pilipino

Quantity

Written By

Dr. Anji Milcah B. Resureccion​​​

Illustrated By

Dr. Anji Milcah B. Resureccion​​​

Synopsis

Alam mo bang mayroong sariling sulat ang mga Pilipino noon? Sa aklat na ito, tuturuan tayo kung paano magsulat at magbasa mga sinaunang Pilipino at kung paano ito puwedeng magamit sa kasalukuyang panahon! Bilang Pilipino, karapatan nating malaman kung paano ito gamitin. Kaya samahan ninyo kami para aralin ang ating sariling sulat!

Learnings for Children

Baybayin

Length

120

Pages

Size

5.5 x 8.5

Inches

Type

Soft Cover

Featured In

Read These Next