No ratings yet


0 Reviews

May Alpabetong Filipino sa Aming Probinsiya

Halina’t samáhan natin siya sa paglilibot at paghahanap sa bawat letra ng ating Alpabetong Filipino sa maganda nilang probinsiya.

Quantity

Synopsis

Makikita raw ang Alpabetong Filipino sa probinsiya ng batàng nagkukuwento. Halina’t samáhan natin siya sa paglilibot at paghahanap sa bawat letra ng ating Alpabetong Filipino sa maganda nilang probinsiya. Isang masayang paglalakbay! Ang aklat na ito ay rekomendado sa mga batang edad 5 pataas

Featured In

Read These Next