No ratings yet


0 Reviews

Bangkang Bakunawa

Sa tulong ng kanyang bangka, nanalo ang batang si Mubin sa paligsahan sa paglalayag.

Quantity

Written By

Carla M. Pacis

Illustrated By

Edrick Raymond T. Daniel

Synopsis

Sa tulong ng kanyang bangka, nanalo ang batang si Mubin sa paligsahan sa paglalayag, ngunit higit pa riyan, ang tagumpay na ito ay nagtala ng kanyang kadakilaan habang siya ay tumatanda at maging mas mabuting tao.

Size

10 x 8

Inches

Type

Soft Cover

Featured In

Read These Next