No ratings yet


0 Reviews

Biernes ang Pinakapaborito Kong Araw

May pitong araw sa loob ng isang linggo pero bakit kaya Biyernes ang naging pinakapaboritong araw ni Sun?

Quantity

Written By

Genaro R. Gojo Cruz

Illustrated By

Bernadette Solina-Wolf

Synopsis

May Family Day sa paaralan at sa gawaing ito, makikita ni Sun ang kaibahan ng kaniyang mga magulang sa magulang ng kaniyang mga kaklase. May pitong araw sa loob ng isang linggo pero bakit kaya Biyernes ang naging pinakapaboritong araw ni Sun? Paano patutunayan sa araw na ito ng nanay at tatay ni Sun na siya ang pinakamagandang biyaya na kanilang natanggap buhat sa Maykapal?

Length

9

Pages

Size

9 x 7 x 0.25

Inches

Type

Soft Cover

Featured In

Read These Next