No ratings yet


0 Reviews

Hagdanang Bahaghari

Ibang-iba ang nanay ni Toto sa nanay ng kaniyang mga kalaro. Káyang-káya kasing maging iba-iba ng nanay niya.

Quantity

Written By

Genaro R. Gojo Cruz

Illustrated By

Aaron Asis

Synopsis

Ibang-iba ang nanay ni Toto sa nanay ng kaniyang mga kalaro. Káyang-káya kasing maging iba-iba ng nanay niya. Kung minsan nagiging isang doktor, guro, tindera, tagapagkuwento at iba ang kaniyang nanay. Dahil dito, nagiging iba-iba rin ang tawag ng nanay niya kay Toto. Kung minsan isa siyang pasyente, mag-aaral, suki, tagapakinig ng mga kuwento at iba pa. Ano nga kayâ ang totoong nangyayari sa nanay ni Toto? Paano kayâ matutulungan ng mga kulay ng bahaghari si Toto upang masamahan ang ina sa makukulay na mundong nililikha nito? Totoo bang may hagdanang-bahaghari?

Length

9

Pages

Size

9 x 7 x 0.25

Inches

Type

Soft Cover

Featured In

Read These Next