No ratings yet


0 Reviews

Filipino: Tatas sa Wika at Pagbasa grade 6

Ang aklat na ito ay naaayon sa K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education.

Quantity

Written By

Eden Peñaflor Battad

Guadalupe Coronel-Cristobal

Teresita Tomines-Battad

Illustrated By

Michael Pasetes

Ronald Fulgar

Synopsis

Ang aklat na ito ay naaayon sa K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education.

Ang pangunahing layunin namin ay ang iyong paglinang sa mga sumusunod:

1.kakayahang komunikatibo
2.replektibo o mapanuring pag-iisip
3.pagpapahalagang pampanitikan sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang  pagkakakilanlan, kultura na literasi, at patuloy na pagkatuto.

Sa pamamagitan ng aklat na ito, inaasahan namin na mapaunlad at mapapayaman ang iyong kaalaman at lalong maging mataas ang iyong pakikiugnay sa kapwa Pilipino.

Genre

Textbooks

Size

10.8x8.5

Inches

Type

Soft Cover

Read These Next