No ratings yet


0 Reviews

Bukal na Pampanitikan

Naglalaman ang librong ito ng mga akdang magagamit na seleksiyon para sa mga serye ng teksbuk na panghaiskul at piling mga babasahin na pangkolehiyo.

Quantity

Written By

Efren R. Abueg

Illustrated By

Grace Anastacio

Synopsis

Naglalaman ang librong ito ng mga akdang magagamit na seleksiyon para sa mga serye ng teksbuk na panghaiskul at piling mga babasahin na pangkolehiyo.

Bukal ang mga ito ng malawak na karanasan ng pagsusulat ng may-akda, ng pagtuturo sa mga pangunahing
unibersidad at pagsangkot sa mga kilusang pambayan at pangkultura paglalathala ng Bukal na Pampanitikan,
makadagdag pa sana ang naiambag na ng awtor, tulad ng iba pang nauna at kasabayin niyang manunulat sa
larangan ng edukasyon at sining ng paglikha ng mga panitikan.

Genre

Fiction &
 Literature

Type

Soft Cover

Featured In

Read These Next